Pracownik ObsƗugi Centrum Mutimedialnego Europa Experience w Warszawie

Poszukujemy kilku kandydatów do obsƗugi Centrum Mutimedialnego Europe Experience w Warszawie. Kandydaci winni wykazać się doskonaƗą znajomością języka polskiego oraz bardzo dobrą znajomością języka angielskiego (co najmniej na poziomie B2).

WyƗącznie osoby posiadające obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jednego z Państw CzƗonkowskich będą brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym.

Rodzaj umowy: praca tymczasowa na 1 rok z możliwością przedƗużenia kontraktu na kolejne 3 lata

Data rozpoczęcia pracy: jak najszybciej

Godziny pracy: 8 godzin dziennie od poniedziaƗku do piątku

 lub 4 godziny dziennie od poniedziaƗku do piątku oraz 6 godzin w soboty.

Zakres obowiązków:

 • witanie oraz obsƗuga gości odwiedzających Centrum,
 • prezentowanie przestrzeni wystaw oraz kina,
 • udostępnianie źródeƗ informacji oraz materiaƗów edukacyjnych na temat Unii Europejskiej,
 • koordynacja i zarządzanie kalendarzem imprez oraz wystaw odbywających się w Centrum,
 • monitorowanie pytań oraz dokonywanie rezerwacji on-line,
 • bezpośredni kontakt z odwiedzającymi grupami oraz zapewnianie ich przepƗywu,
 • regularne sprawdzanie prawidƗowego funkcjonowania urządzeń multimedialnych.

 

Nasze wymagania:

 • co najmniej stopień licencjacki lub w trakcie studiów,
 • znajmość języka polskiego na poziomie języka ojczystego,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (poziom B2/C1),
 • co najmniej póƗroczne doświadczenie w zarządzaniu informacją, komunikacji lub pokrewnych kierunkach,
 • wiedza na temat Unii Europejskiej oraz Europarlamentu,
 • praktyczna znajmość MS Office oraz urządzeń biurowych i multimedialnych,
 • posiadanie świadectwa ukończenia kursu pierwszej pomocy będzie dodatkowym atutem,
 • odpowiedzialność, komunikatywność oraz wysoka kultura osobista.

 

Powody, dla których ta praca może okazać się dla Ciebie atrakcyjna:

 • praca dla znanej, europejskiej organizacji,
 • możliwość pogƗębienia wiedzy na temat instytucji europejskich oraz ich roli,
 • różnorodność zadań i nawiązywanie nowych kontaktów,
 • umiarkowana elastyczność godzin pracy.

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx